MAT

Metaphysical Anatomy Technique ( MAT) autorstwa Evette Rose to metoda, której głównym założeniem jest uwolnienie traumy i bólu.

Trauma to uraz psychiczny, który powoduje zmiany w psychice. Często trauma wywołana jest na skutek trudnych wydarzeń , przeżyć ( wojna, wypadek, przemoc fizyczna i psychiczna, gwałt, molestowanie seksualne, śmierć bliskiej osoby, rozwód), ale także może być przenoszona w rodzie, jak potwierdzają badania epigenetyczne.  Doświadczona i nieuwolniona trauma wpływa na ekspresję genów i odciska swoje brzemię na pokoleniach wnuków i prawnuków.

Gdy doświadczamy zagrożenia, które ma wpływ na nasze przeżycie, mózg gadzi będzie nas chronił wysyłając instynkty : walcz, uciekaj, zamrażaj, które tworzą asocjacje z emocjami przeżywanymi w trakcie traumatycznej sytuacji. Kiedy tłumimy nasze odczucia emocjonalne i fizyczne trauma pozostaje aktywna, dezorganizuje osobowość i staje się idealnym podłożem, na którym buduje się lęk, depresja, nerwica, skłonności do uzależnień.

Jedną z poważniejszych konsekwencji stresu traumatycznego jest zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD). W zakres tego zespołu wchodzą również objawy nawracania, pobudzenia i unikania.

MAT dysponuje technikami, które w sposób łagodny i skuteczny uwalniają źródłowe emocje traumy obejmujące obszar: życia dorosłego, dzieciństwa, fazy prenatalnej, fazy poczęcia i rodu, wyłączają aktywne instynkty przetrwania oraz rozłączają asocjacje między nimi, a uczuciami. Skutkiem tego procesu jest także uzdrowienie bólu, który według Evette Rose  jest oznaką traumy aktywnej manifestującej się w ciele.

W czym pomaga MAT

Traumy

traumy pokoleniowe

uzdrawianie bólu

lęki

stany napięcia/przewlekły stres

PTSD

auto sabotaż

poczucie własnej wartości

toksyczne związki

bezsenność

Shopping Cart
Scroll to Top