KURSY TRENERSKIE EFT Z CERTYFIKACJĄ GWSP W CHORZOWIE

Kursy trenerskie pozwolą Ci pozyskać wiedzę na temat metody EFT oraz technik, które skutecznie wpływają na jakość życia , powrót do zdrowia psychicznego i fizycznego. Z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej, tradycyjnej medycyny chińskiej, psychobiologii, fizyki kwantowej, epigenetyki, psychogenealogii poznasz sposoby, jak pracować z trudnymi emocjami, jak pomóc sobie i innym. EFT jest bardzo skuteczną metodą pracy z emocjami. Podczas procesów pracuje na poziomie umysłu, emocji oraz ciała harmonizując półkule mózgu i jego części wykształcone w drodze ewolucji (pień mózgu odpowiadający za instynkty, układ limbiczny odpowiadający za emocje oraz kora nowa odpowiadająca za procesy myślowe, pamięciowe i kreatywność).

ABY PRZYSTĄPIĆ DO KURSU NALEŻY:

  1. Odbyć 30 minutową konsultację kwalifikacyjną. Koszt konsultacji 50 zł/30 min. .

  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury, należy wziąć udział w 4 sesjach EFT/ koszt: 250 zł/ h

DO KOGO SKIEROWANY JEST KURS?

Kurs adresowany jest głównie do psychologów, pedagogów, psychiatrów i terapeutów, którzy chcą poszerzyć zakres metod stosowanych w pracy z klientem, a także do osób, które chcą pracować nad sobą i wspomagać osoby sobie bliskie.

Kurs nie jest terapią, jednak uczestnicy mają okazję podczas ćwiczeń przepracować szereg swoich tematów z emocjami – tymi których jesteśmy świadomi oraz nieuświadomionymi.

JAKI KURS WYBRAĆ: ONLINE CZY STACJONARNY?

Kursy online

Zajęcia prowadzone są na żywo. Łączymy się poprzez platformę ZOOM.

Od uczestników Wymagana jest kamera i mikrofon. Ta wersja szkolenia jest prowadzona w kameralnej grupie max. 8 osób

Kurs online weekendowy (80h) – to 5 spotkań w weekendy (soboty i niedziele po 8 godzin szkoleniowych, od 9.00 do 17.00)

Kurs online w tygodniu (80h) – to 20 spotkań w grupach porannych lub popołudniowych (spotkania, co tydzień po 3 godziny)

Terminy spotkań 2024 online

10-11 lutego 

09-10 marca

06-07 kwietnia

11-12 maja

08-09 czerwca

Kursy stacjonarne

Kurs stacjonarny obejmuje 10 dni (80 h). Prowadzony jest w weekendy. Miasta, w których organizuję szkolenie: Warszawa, Poznań, Katowice.

W TRAKCIE KURSU:

Należy przeprowadzić 15 sesji (po 3 po każdym module szkoleniowym), wykorzystując narzędzia z danego modułu oraz przesłać pisemne sprawozdanie z w/w wymienionych. Sesje możesz przeprowadzić z innym uczestnikiem kursu lub osobą spoza szkolenia.

ZALICZENIE KURSU:

  • Aby zaliczyć szkolenie i otrzymać certyfikat TRENERA EFT:
    udokumentować przeprowadzenie 15 sesji
  • zdać egzamin praktyczno-teoretyczny

Egzamin to 60 minutowa sesja z klientem przy udziale instruktora oraz część teoretyczna 30 min
Po zaliczeniu wymagań, zostaje wystawione świadectwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (podlegającej pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Kurs ma rangę specjalistycznego i jest punktowany w międzynarodowym systemie ECTS.
Wręczenie świadectwa odbywa się stacjonarnie na uczelni.

Podczas kursu trenerskiego nauczysz się m. in.

Program kursu podstawowego:

Płatności:

Płatność za kurs: 5 500 zł. Istnieje możliwość płatności ratalnej w kwocie 5 x 1100 zł, płatne 10 dni przed wyznaczonym terminem zajęć.

Wpłaty za kurs należy dokonać na konto uczelni:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
37 1140 1078 0000 2162 4700 1013

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy napisz do mnie: eftmarikadruzic@gmail.com

Shopping Cart
Scroll to Top